Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid

Stichting en taken

De Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid, kortweg Stichting SCV, is een initiatief van het CCvD HACCP en de aangesloten certificatie instellingen. De Stichting is in 2004 opgericht om het CCvD HACCP een juridische entiteit te bieden. SCV faciliteert het college, is juridisch eigenaar van de norm “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem” en beheert copyright van deze norm door middel van gebruikersovereenkomsten. Daarnaast faciliteert SCV de NTWG GlobalGap. Sinds 2009 faciliteert SCV ook het Food Safety System Certification scheme 22000 (FSSC 22000) en haar Board of Stakeholders (www.fssc22000.com).

Naast het beheren van “de Eisen” wil de stichting:

  • zich in toenemende mate richten op de internationale afstemming tussen de verschillende voedselveiligheidsmanagementsystemen;
  • zich richten op het ontwikkelen, opstellen, beheren en wijzigen van certifcatie- en inspectiesystemen op het gebied van voedselveiligheid;
  • het (internationale) gebruik van deze systemen stimuleren;
  • ondersteunende diensten ten behoeve van certificatie van voedselveiligheids-managementsystemen leveren;
  • voorlichting geven en informatie verstrekken op het terrein van voedselveiligheid.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten certificatie-instellingen en bestaat op dit moment uit:

H.J. Crielaard, voorzitter
M. van Gijlswijk, bestuurslid
H. Rietveld, bestuurslid
F. Schmid, bestuurslid
T. Dols, bestuurslid
C.J. Glerum, secretary general