De HACCP-Eisen

De veiligheid van voedingsmiddelen is een wereldwijde zorg. Niet alleen vanwege het voortdurende belang voor de volksgezondheid, maar ook vanwege de invloed van voedselveiligheid op de internationale handel.

Doeltreffende voedselveiligheidssystemen moeten daarom de veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen beheersen en borgen.

In veel landen in de wereld stelt de wetgeving de eis dat 'HACCP' ('Hazard Analysis and Critical Control Point') wordt geïmplementeerd door elke organisatie in de voedingsmiddelenbranche.

In 1996 is door samenwerking van een aantal certificatie-instellingen in Nederland een norm voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld, “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem”.

De eerste versie is op 15 mei 1996 gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen HACCP. Alle betrokken partijen in de voedselketen zijn in het Centraal College van Deskundigen HACCP vertegenwoordigd. Op basis van de “Eisen” door 9 aangesloten certificatie-instellingen circa 1.100 certificaten.

De belangrijkste uitgangspunten voor de “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem”:

  • continue deelname van alle belanghebbende bij voedselveiligheid en het onderhoud van een certificatieschema, waaronder de verantwoordelijke overheidsinstellingen voor voedselveiligheid; 
  • en pragmatische uiteenzetting van de HACCP-principes en de stappen opgenomen in de Alinorm van de Codex Alimentarius in gedetailleerde eisen. Deze eisen zijn bruikbaar voor kleine, middelgrote en grote organisaties actief in de voedingsindustrie;
  • hoed ontwikkelde eisen voor een certificatieschema;
  • een systematiek die sinds 1996 is gevoed door de praktijk en inmiddels een groot internationaal draagvlak kent;
  • een certificatie schema dat in toenemende mate door belangrijke, respectabele en internationaal erkende certificatie-instellingen onder accreditatie wordt aangeboden.