Certificatie-Instellingen

De samenwerkende Certificatie-Instellingen, verbonden aan het Centraal College van Deskundigen-HACCP, zijn allen geaccrediteerd voor de "Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligsheidssysteem". Geïnteresseerde certificatie instellingen kunnen zich wenden tot de link onder aan de pagina.

Voor de accreditatie en certificatietoepassing van de "Eisen" dienen de certificatie instellingen alle te voldoen aan alle elementen van het certificatieschema, die bestaan uit:

1. Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem, versie 5.1 - juni 2016
2. HACCP-Certificatiereglement; versie 5.1 - juni 2016
3. Eisen voor Certificatie-instellingen; versie 5.1 - juni 2016
4. Reglement CCvD HACCP; versie 5.1 - juni 2016
5. Actuele Besluitenlijst CCvD HACCP
6. Bespreking cases HACCP- auditoren-overleg, vanaf 2012

Gezien het dynamische karakter van deze documenten is het voor de gebruiker zaak om vast te stellen of u de juiste versie van dit document in handen heeft. In de toekomst zullen deze document altijd onder dezelfde naam verschijnen.

Aangesloten certificatie instellingen kunnen bovengenoemde documentatie te allen tijde opvragen bij het secretariaat van de Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid.

Onderstaand treft u een overzicht van alle aangesloten certificatie instellingen.
Lloyd's Register Nederland is per 31 december 2018 gestopt met certificatie op basis van ons schema. Certificaten die door Lloyd's Register Nederland op basis van het HACCP Certificatieschema zijn uitgegeven zijn derhalve niet meer 'geldig'. Ze zijn niet langer onder accreditatie afgegeven.

Geassocieerde Certificatie Instelling

Website

Accreditatie

Bureau Veritas Certification Nederland B.V.

www.bureauveritas.nl /

RvA

Control Union Certifications b.v. (voorheen Skal Internationaal)

www.controlunion.nl

RvA

DNV GL - Business Assurance

www.dnvba.nl/haccp

RvA

ECAS B.V.

www.ecas.nl

RvA

ISACert B.V.

www.isacert.nl

RvA

KIWA N.V.

www.kiwa.nl

RvA

Qlip

www.cokz.nlof www.qlip.nl

RvA

SGS www.sgs.nl RvA

Voor meer informatie over hoe u zich als certificatie-instellingen kan aansluiten, kunt u hier of op onderstaande link terecht.