Besluitenlijst CCvD HACCP

Het Centraal College van Deskundigen HACCP (CCvD HACCP) komt ten minste drie maal per jaar bijeen om alle relevante aangelegenheden betreffende het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de "Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem" te bespreken. De besluitvorming van het CCvD HACCP heeft gevolgen voor alle eisen waar de aangelsoten certificatie-instellingen en de certificaathouders aan moeten voldoen. De besluitvorming dient veelal te worden verwerkt in alle documenten die samen het certificatiesysteem voor de "Eisen" vormen.

Om de periode tussen besluitvorming en verwerking te overbruggen publiceert het CCvD HACCP een actuele besluitenlijst. Deze lijst wordt na vergadering geupdate. Klik hier om de meest recente versie van de besluitenlijst te raadplegen of downloaden.

De besluiten van het CCvD HACCP tot en met juni 2016 zijn opgenomen in HACCP versie 5.1.