Home

 

Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid 

De Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid, kortweg Stichting SCV, is een initiatief van het CCvD HACCP en de aangesloten certificatie instellingen. De Stichting is in 2004 opgericht om het CCvD HACCP een juridische entiteit te bieden. SCV is juridisch eigenaar van het HACCP Certificatieschema, faciliteert het college en is belast met het dagelijks beheer van het normenkader zoals de secretariele ondersteuning, contact met de geaccrediteerde certificatie-instellingen en algemene belangenbehartiging van HACCP-certificatie wereldwijd.

 

Flyer HACCP certificering

Wat is HACCP? En wat is HACCP certificering? Lees er alles over in deze informatieve brochure

HACCP systematiek
Hazard Analysis and Critical Control Point-systematiek, kortweg HACCP systematiek, is een door de WHO (www.codexalimentarius.nl) ontwikkelde en internationaal erkende systematiek voor het produceren en beheren van veilig voedsel. Het in Nederland ontwikkelde HACCP Certificatieschema “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem” kent de HACCP benadering als uitgangspunt en wordt sinds 1996 door een breed aantal bedrijven in de voedselverwerkende industrie gehanteerd voor het produceren van veilige voeding.

HACCP Schema aangepast o.b.v. ISO/TS 22003:2013

Gorinchem, 6 juli 2016 - Het HACCP Schema is aangepast. De nieuwe categorie-indeling vanuit ISO/TS 22003:2013 is nu onderdeel geworden van het schema. Recent is de nieuwe besluitenlijst gepubliceerd waarin concreet staat aangegeven welke onderdelen van het schema en bijbehorende reglementen in lijn met ISO 22003:2013 zijn aangepast. De besluitenlijst bevat een overzicht van de tekstuele aanpassingen in zowel de (leidende) Nederlandse versie van het schema als de Engelse versie.

 

SCV breidt haar focus uit

Gorinchem, 27 september 2016 - SCV, de drijvende kracht achter de Nederlandse HACCP (Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem) heeft onlangs haar focus op het gebied van voedselveiligheid uitgebreid door ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid op te nemen. Ter gelegenheid van deze wijziging presenteert SCV met trots haar nieuwe logo en website.

 

Klik hier voor het volledige persbericht en de nieuwe website.

 

 

Welke bedrijven zijn gecertificeerd?
Organisaties met een HACCP certificaat voldoen aan de eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidsysteem. Het HACCP Certificatieschema beschrijft wat de vereisten zijn. Een bij HACCP aangesloten certificatie-instelling stelt vast door middel van een audit vast of een organisaties aan de eisen voldoet en geeft na een positief oordeel het HACCP certificaat uit.
In onze database vindt u alle gecertificeerde bedrijven terug die hebben voldaan aan de eisen gesteld door het HACCP Certificatieschema.

Raadpleeg hier het register.

 

 

Nieuwe naam en telefoonnummer Stichting Certificatie Voedselveiligheid

Stichting Certificatie Voedselveiligheid heeft haar naam gewijzigd in Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid (SCV).

Graag informeren wij u hierbij dat per heden het telefoonnummer van SCV is gewijzigd in 0183-822 952. Wij verzoeken u dan ook dit in uw administratie aan te passen. Stichting FSSC 22000 blijft bereikbaar op het bekende nummer 0183-645 028.